Powrót

Ile kosztuje żłobek?

22.6.2017
Ile kosztuje żłobek?

Każdego roku okazuje się, że miejsc w państwowych żłobkach jest za mało. Z tego względu powstaje coraz więcej placówek prywatnych, w których opłaty – choć również mogą być w części dotowane przez państwo – zazwyczaj są wyższe. Ile kosztuje żłobek i czy rodzice mogą liczyć na ulgi i dofinansowanie?

Ile kosztuje żłobek państwowy?

Żłobek może być prowadzony przez gminę, osobę prywatną lub organizację. Państwowe lub inaczej publiczne czy miejskie żłobki prowadzone są na zlecenie gmin. To właśnie one ustalają wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz przeznaczają pieniądze na dofinansowanie. Niektóre gminy decydują się np. uzależnić koszty od aktualnej pensji minimalnej i dostosować do niej opłatę stałą lub wprowadzić stawkę godzinową.

Ceny żłobków są zatem różne w różnych miastach. Na przykład w Słupsku miesięczna opłata stała za pobyt dziecka wynosi 400 zł, w Łodzi i Rzeszowie – 240 zł, a w Lublinie – 200 zł. W Warszawie natomiast stawka jest godzinowa i wynosi 1,78 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Do kosztów tych należy jeszcze doliczyć – również ustalaną przez gminy – dzienną stawkę za wyżywienie. Wynosi ona od około 4 do 6 zł i obejmuje cztery posiłki.

Należy również pamiętać, że dziecko ma zapewnioną opiekę w żłobku przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Czas ten może być na wniosek rodziców wydłużony, ale będzie się to wiązało z kosztami. Stawka za dodatkowe godziny opieki nad dzieckiem w żłobku również jest ustalana przez gminy. Warto też pamiętać, że stałe czesne za żłobek nie jest zwracane ani zmniejszane nawet wtedy, kiedy dziecko np. zachoruje i zostanie w domu. Szczegółowe informacje na temat opłat można znaleźć w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeniowych urzędów gmin.

Ile kosztuje prywatny żłobek?

Oprócz żłobków miejskich mamy jeszcze do wyboru prywatne, w których koszt opieki nad dzieckiem jest ustalany wewnętrznie. W ramach programu „Maluch plus” właściciele tego typu placówek mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą one wynosić nawet 80% kosztów. Dzięki dofinansowaniom opłaty maleją i na żłobki prywatne może pozwolić sobie coraz więcej osób, np. tych, których dzieci nie dostały się do miejsc utworzonych przez gminy. Trzeba jednak zaznaczyć, że aby otrzymać pieniądze od państwa, żłobki prywatne muszą spełnić szereg wymogów, a lista zakwalifikowanych zmienia się co roku. Może się więc okazać, że stawka w wybranym przez nas miejscu nagle wzrośnie, ponieważ nie dostanie ono pieniędzy z budżetu. Z jakimi kosztami musimy się więc liczyć w przypadku żłobków prywatnych?

W większości żłobków prywatnych obowiązuje jednorazowe wpisowe. Opłata ta może wynosić od około 200 do nawet 500 zł. Oprócz tego co miesiąc rodzice muszą płacić za opiekę i wyżywienie. W zależności od miasta ceny za żłobek prywatny bez dotacji zaczynają się od około 650 zł i mogą dochodzić do około 1500 zł. Koszty po dofinansowaniu z programu „Maluch plus” potrafią znacząco spaść i w niektórych miejscach zrównać się z tymi, jakie zapłacilibyśmy w placówkach publicznych. Większość żłobków prywatnych oferuje również elastyczne pakiety godzinowe, np. dla rodziców pracujących nieregularnie.

Żłobki niepubliczne często mają w swojej ofercie szeroki wybór zajęć dodatkowych, za które musimy zapłacić. To około 25-50 zł miesięcznie. W niektórych miejscach osobno zapłacimy również za wyżywienie. Jest ono mniej więcej dwa razy droższe od oferowanego w żłobkach miejskich.

Ile kosztuje żłobek – dodatkowe koszty, czyli wyprawka do żłobka

Do opłat powinniśmy doliczyć również koszt wyprawki. O to, co będzie potrzebne, możemy zapytać w wybranym przez nas żłobku. Pomocna będzie także nasza lista zakupów.

ile kosztuje żłobek

Dopłata do żłobka, czyli dofinansowanie do żłobka dla rodziców

Jak obniżyć koszty żłobka? Każda rada gminy szczegółowo ustala w swoich ustawach zasady przyznawania ulg i całkowitych zwolnień z ponoszonych przez rodziców opłat. Najczęściej zależą one od miejsca zamieszkania (najlepiej jest mieszkać i pracować w mieście, w którym znajduje się wybrany przez nas żłobek), dochodów oraz liczby dzieci. Mniej zapłacić możemy za drugie dziecko w tym samym żłobku, np. w Łodzi i Słupsku koszty spadają o połowę. Na szczególne względy mogą liczyć także rodzice wieloraczków, którzy często są zwolnieni z opłat za żłobek. Niektóre miasta wprowadzają także dodatkowe świadczenia. Zdecydowała się na nie w tym roku np. Warszawa, w której można otrzymać tzw. bon żłobkowy w wysokości 400 zł. Można go przeznaczyć na zatrudnienie niani lub żłobek prywatny. Warunkiem jest zrzeczenie się miejsca w placówce publicznej. Podobnie w Poznaniu: rodzice dostają bon opiekuńczy o wartości 500 zł. O szczegóły dopłat do żłobka, obowiązujących w twoim mieście, możesz zapytać w urzędzie gminy.

Najnowsze wiadomości