Powrót

Kredyt a pożyczka – poznaj różnice

22.5.2017
Kredyt a pożyczka – poznaj różnice

Pojęcia „kredyt” i „pożyczka” często stosowane są zamiennie. Jest to jednak błąd. Pomiędzy tymi produktami finansowymi istnieje wiele różnic. Poznaj najważniejsze z nich.

Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką, czyli kto ich udziela

Kredyt jest produktem finansowym oferowanym wyłącznie przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Żadne inne instytucje nie ma prawa udzielać kredytów. Inaczej wygląda kwestia pożyczek. Pożyczkę może zaoferować każdy, kto posiada środki finansowe. Może to zatem być zarówno firma pożyczkowa, jak i sąsiad lub osoba z najbliższej rodziny. Zatem istnieje wiele podmiotów, od których możemy pożyczyć pieniądze. Wybór pożyczkodawcy musi być dokonany świadomie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że choć pieniądze otrzymane od przyjaciela lub od firmy pożyczkowej mają formalnie ten sam status prawny pożyczki, to zaoferowane nam warunki mogą bardzo się różnić. Może się zdarzyć bowiem, że pożyczka od osoby prywatnej, nawet od twojego znajomego, będzie dużo mniej korzystna niż pożyczka oferowana przez firmę.

Konieczność podawania celu – ważna różnica między pożyczką a kredytem


W zdecydowanej większości przypadków, biorąc kredyt w banku należy podać cel, na jaki przeznaczymy otrzymane pieniądze. Z perspektywy prawnej, pieniądze otrzymane w ramach kredytu są cały czas własnością banku. Bank ma zatem prawo wiedzieć na co zostaną one przeznaczone, a nawet kontrolować, czy wydajemy je w ustalony sposób. Jeśli okaże się, że pieniądze zostały wydane na inny cel niż ustalono w umowie, bank może nawet zażądać zwrotu całej kwoty.W przypadku pożyczki sytuacja jest zupełnie inna. Pożyczone pieniądze formalnie stają się twoją własnością i możesz wydać je na co chcesz. Podczas procedury udzielania pożyczki nie musisz podawać żadnych informacji na temat celu, na który wydasz gotówkę. Oczywiście, w przypadku pożyczania pieniędzy na przykład od rodziny takie pytania mogą mimo wszystko paść. Jednak instytucje, które przestrzegają kwestii formalnych, jak na przykład firmy pożyczkowe, nie będą pytać cię o cel pożyczki.

Kredyt a pożyczka – różnice dotyczące czasu trwania procedury

Proces przyznania kredytu w banku bywa czasochłonny. Warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest spisanie szczegółowej umowy dotyczącej kwoty, waluty kredytu, jego celu, zasad i terminu spłaty zobowiązania, wysokości oprocentowania i warunków jego zmiany, wreszcie sposobu zabezpieczenia należności. Banki w większości przypadków wymagają także przedstawienia zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach i dochodach. Oprócz tego analizują twoją wiarygodność kredytową za pomocą procedury zwanej scoringiem. Wszystko to może zajmować sporo czasu. A co za tym idzie, na decyzję banku, a następnie na przelew przyjdzie nam trochę poczekać.W przypadku pożyczek, szczególnie tych dostępnych online, procedura jest maksymalnie uproszczona. Jeśli pożyczasz w dobrej firmie, możesz w kilka minut wypełnić wszystkie formalności, nie wstając od komputera. Umowa, którą podpisujesz z firmą pożyczkową jest zazwyczaj krótka i przejrzysta. W większości przypadków nie masz też obowiązku dostarczania żadnych dokumentów i zaświadczeń. Z tego powodu czas od akceptacji wniosku do otrzymania pieniędzy jest bardzo krótki i może wynosić nawet 15 minut.

Kredyt a pożyczka – różnica dotycząca sposobu spłacania


Kredyt jest produktem finansowym, który klienci spłacają w ratach. Z kolei w przypadku pożyczki zazwyczaj oddaje się pożyczkodawcy jednorazowo całą kwotę, powiększoną o ustalony procent. Istnieją jednak klienci, którym z różnych powodów bardziej odpowiada pożyczka, ale woleliby spłacać swoje zobowiązanie w ratach. Z myślą o takich osobach stworzono pożyczkę ratalną. Posiada ona wszystkie zalety klasycznej pożyczki: szybką procedurę, brak konieczności dostarczania zaświadczeń oraz brak konieczności podawania celu. Przy tym, podobnie jak kredyt, można spłacać ją w ratach. Taką pożyczkę oferuje na przykład Zaplo, gdzie spłatę zobowiązania można rozłożyć aż na dwa lata.

Pożyczka a kredyt – różnice dotyczące poręczenia


Bank, udzielając kredytu, zabezpiecza się na wiele sposobów przed niewywiązaniem się kredytobiorcy z umowy. Do form takiego zabezpieczenia należy na przykład tak zwane poręczenie. W tej sytuacji wskazana osoba, czyli poręczyciel, zobowiązuje się wziąć na siebie spłatę długu, w przypadku, gdy kredytobiorca okaże się niezdolny go spłacić. Innym zabezpieczeniem jest hipoteka. W przypadku kredytu hipotecznego, zabezpieczeniem spłaty długu będzie nieruchomość należąca do kredytobiorcy, czyli na przykład dom lub mieszkanie.Dobre firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, nie wymagają żadnej formy poręczeń. Oczywiście zdarzają się prywatni pożyczkodawcy, którzy wymagają tak zwanego zastawu, w formie nieruchomości lub na przykład samochodu, który ma być im przekazany na poczet niespłaconej pożyczki. Jednak takie postępowanie zdarza się głównie w przypadku nierzetelnych firm, które pożyczają pieniądze osobom bardzo zadłużonym.

kredyt a pożyczka

Najnowsze wiadomości