Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych na Profilu Klienta w celu przesyłania dopasowanych do moich potrzeb informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez partnerów biznesowych Vivus Finance sp. z o.o., zarówno w wiadomościach e-mail, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych, jak i w sieci Internet przy użyciu np. telefonu, tabletu lub komputera oraz automatycznych systemów wywołujących (bez udziału człowieka). Mam świadomość, że mogę wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny
Informujemy, że wyrażana przez Ciebie zgoda ma charakter dobrowolny. O zakresie danych, które będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w tym o innych prawach przysługujących Ci w związku z tym przetwarzaniem, a także o podmiotach, których usług i produktów dotyczyć będą kierowane do Ciebie w oparciu o powyższą zgodę komunikaty marketingowe, dowiesz się z Polityki Prywatności.

ChatBot