W związku z decyzją nr RKR-9/2019 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2019 r. Soonly Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako następca prawny Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji, który dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr RKR-9/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl.

Pożycz nawet
6 000 zł

Wygodnie, przez internet, bez zaświadczeń.
RRSO 132,40%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 132,40%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2 800 zł; stała stopa oprocentowania 15,7%, całkowity koszt pożyczki 417,20 zł (w tym: prowizja 343,62 zł, odsetki 73,58 zł); całkowita kwota do zapłaty 3 217,2 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach po 1 072,40 zł. Kalkulacja na dzień 06.06.2024 r. Udzielenie pożyczki zależy od dokonania uprzedniej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Opłata rejestracyjna (zwrotna): 1 gr.

Zobacz koszt pożyczki

Niniejsza kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, przyznanie oraz warunki pożyczki uzależnione są od indywidulanej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Jak to działa?

Wybierz kwotę

Wybierz na suwaku lub wpisz w pole kwotę pożyczki. Możesz wnioskować nawet o 6000 zł bez zaświadczeń o dochodach! Następnie kliknij „Weź pożyczkę”.

Podaj swoje dane

Wystarczy wypełnić krótki formularz, a następnie potwierdzić złożenie wniosku o pożyczkę.

Poczekaj chwilę

Poinformujemy Cię, czy pożyczka została przyznana i kiedy pieniądze trafią na Twoje konto!

Pożyczka pod kontrolą

Stały dostęp do Profilu Klienta

24 h na dobę 7 dni w tygodniu. W dowolnym momencie możesz sprawdzić szczegóły Twojej pożyczki.

Przypomnienia
o spłacie

Będziemy Cię informować o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki temu Ty nie musisz o tym pamiętać!

Wcześniejsza
spłata

Możesz spłacić wcześniej pożyczkę. Od razu po spłacie aktualnej pożyczki możesz wnioskować o kolejną!

Nowoczesna pożyczka całkowicie przez internet!

Weź pożyczkę

Zaplo jest częścią grupy Soonly Finance, właściciela Vivus.pl oferującego pożyczki online

Soonly Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł., zwana dalej „Spółką”. Zaplo.pl jest marką pożyczek ratalnych udzielanych przez Soonly Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim.

Przykład reprezentatywny dla pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 132,40%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2 800 zł; stała stopa oprocentowania 15,7%, całkowity koszt pożyczki 417,20 zł (w tym: prowizja 343,62 zł, odsetki 73,58 zł); całkowita kwota do zapłaty 3 217,2 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach po 1 072,40 zł. Kalkulacja na dzień 06.06.2024 r. Udzielenie pożyczki zależy od dokonania uprzedniej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Opłata rejestracyjna (zwrotna): 1 gr.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 lub 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014, poz. 1015 ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Soonly Finance sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Soonly Finance sp. z o.o. a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Soonly Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.