Zgoda marketingowa na udostępnianie danych

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku przez ZAPLO sp. z o.o. parterom biznesowym ZAPLO sp. z o.o., w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tych podmiotów, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1498 ze zm.).