Powrót

Scoring kredytowy – na czym to polega

19.4.2017
Scoring kredytowy – na czym to polega

Scoring to pojęcie, z którym powinna się zapoznać każda osoba, starająca się o kredyt w banku. To właśnie od wyniku oceny scoringowej zależy, czy bank przyzna ci kredyt. Niektóre kryteria tej oceny mogą się wydawać zaskakujące.

Scoring – co to jest?


Scoring jest punktową metodą oceny wiarygodności kredytowej klienta, przygotowywaną na podstawie analizy określonych cech i kryteriów. Co wpływa na ustalenie tych kryteriów? Poszczególne banki stale analizują, w jaki sposób ich klienci spłacają swoje zobowiązania i na tej podstawie tworzą profil idealnego kredytobiorcy.Jeśli ze statystyk banku A wynika, że najbardziej rzetelnymi klientami są osoby posiadające rodzinę, mające nie więcej niż 50 lat, pracujące w branży usługowej i posiadające wyższe wykształcenie, to te właśnie cechy będą w banku A najwyżej punktowane. Oczywiście w banku B sytuacja może być zupełnie inna: tam najbardziej rzetelnymi klientami mogą być samotne osoby z wykształceniem średnim, pracujące w branży produkcyjnej. I właśnie takich potencjalnych kredytobiorców bank B będzie punktował najwyżej. Oto wybrane, przykładowe kryteria, które mogą być analizowane przez banki:

 • zawód
 • wykształcenie
 • miejsce zamieszkania
 • okres zamieszkania pod obecnym adresem
 • okres zatrudnienia w tej samej firmie
 • wysokość zarobków
 • posiadanie telefonu
 • stan cywilny
 • posiadanie ubezpieczenia na życie
 • posiadanie produktów oszczędnościowych
 • posiadanie samochodu

Odpowiedzi klienta na pytania dotyczące poszczególnych kryteriów są w określony sposób punktowane, przy czym każdy bank ustala sobie inną punktację. Bank definiuje także tak zwany punkt odcięcia, czyli liczbę punktów, którą musi osiągnąć potencjalny klient, aby uzyskać kredyt. Jeśli dana osoba otrzyma niższą liczbę punktów, jej wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Co w przypadku, gdy liczba otrzymanych przez ciebie punktów będzie tylko nieznacznie przekraczać punkt odcięcia? W takim wypadku bank może przyznać ci kredyt, ale wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

Scoring kredytowy – do czego potrzebny jest bankom


Otrzymanie kredytu w banku może być trudniejsze niż otrzymanie pożyczki w firmie pożyczkowej. Dlaczego? Bank musi stosować o wiele surowsze kryteria. Pieniądze, które pożycza, pochodzą bowiem także z lokat, czyli de facto należą do jego klientów. Dlatego banki stosują takie narzędzia jak scoring. Z perspektywy banku jest to dość łatwa do wdrożenia metoda. Szczegółowe informacje na temat potencjalnego kredytobiorcy są wprowadzane do systemu, który analizuje poszczególne cechy klienta, przyznaje punkty i decyduje, czy dana osoba jest wiarygodna, czy nie. Tym sposobem decyzja przyznania kredytu bankowego zostaje uniezależniona od punktu widzenia tego czy innego pracownika banku i jest obiektywna. Co nie znaczy jednak, że system nie może się mylić. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, że osoba, która w procesie scoringu otrzyma wysoką punktację, wcale nie okaże się rzetelnym klientem. Może też być odwrotnie – solidny klient zostanie odrzucony tylko dlatego, że pod względem cech przypomina osoby, które uchylały się od spłaty zobowiązań.To, że każdy bank ma swój system, jest też dobrą wiadomością dla klienta. Oznacza bowiem, że jeśli twój wniosek zostanie odrzucony w jednym banku, możesz ubiegać się o kredyt w drugim.Zawsze zostaje ci też inna możliwość – zamiast do banku, możesz zwrócić się do firmy oferującej szybkie pożyczki, które również możesz spłacać w wygodnych ratach. Takie pożyczki oferuje zaplo.pl.

Najnowsze wiadomości