Powrót

Ogólnopolska karta dużej rodziny - jak wyrobić i do czego uprawnia

7.11.2018
Ogólnopolska karta dużej rodziny - jak wyrobić i do czego uprawnia

Rodziny wielodzietne mogą liczyć w Polsce na wiele ulg w ramach Karty Dużej Rodziny. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać i jak ją wyrobić? Na jakie zniżki można liczyć? Sprawdź, co możesz zyskać.

Co to jest Karta Dużej Rodziny, komu przysługuje i jak wygląda

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dostępnych w całej Polsce. Przywileje wynikające z jej założenia przysługują rodzinom wielodzietnym, czyli takim z minimum trojgiem dzieci. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Personalizowana karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny.W wypadku rodziców przyznawana jest dożywotnio. Dzieci otrzymują ją do ukończenia 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców. Ograniczenie wiekowe nie obowiązuje w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności.Karta Dużej Rodziny przysługuje nie tylko małżeństwom. Jeśli jesteśmy w związku nieformalnym, ale mamy trójkę swoich dzieci, nadal możemy ubiegać się o jej wydanie.Nie możemy jednak wliczyć – jak w przypadku małżeństwa – dzieci swojego partnera. W przypadku związków formalnych nie ma znaczenia, czy dzieci są wspólne, czy jedynie współmałżonka. Warto też wiedzieć, że nie muszą one z nami mieszkać.Od 1 stycznia 2018 roku karta dostępna jest w formie elektronicznej, którą można wyświetlać za pomocą aplikacji na smartfonach. Tradycyjna istnieje w jednym wzorze na całą Polskę. Wygląda jak karta płatnicza. Zapisane są na niej dane właściciela: imię, nazwisko, PESEL.Znajdują się na niej również: zabezpieczenia przed podrobieniem, numer, data ważności oraz skrót KDR zapisany w alfabecie Braille’a.

Zniżki i ulgi w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z różnych zniżek w punktach w całej Polsce. Ustawowo ustalono np. ulgę na przejazdy kolejowe: dla rodziców i małżonków rodziców 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Karta pozwala również na 50% zniżki przy opłatach za paszport dla rodziców i aż 75% dla dzieci. Obowiązuje również bezpłatny wstęp do parków narodowych.Partnerem programu może zostać nie tylko instytucja państwowa, ale również prywatna. Z tego względu oferta obejmuje wiele punktów usługowych, miejsc kultury, restauracji i sklepów.Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny - zniżki infografika


Jak założyć Kartę Dużej Rodziny

Założenie karty wymaga od nas złożenia wniosku do instytucji, która zajmuje się jej wydawaniem. Możemy to zrobić w sposób tradycyjny, czyli pobrać, wydrukować i wypełnić formularz, a następnie zanieść go do odpowiedniego organu. Istnieje też możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. W tym wypadku potrzebować jednak będziemy podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego, który można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej.

 • jak wypełnić wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Przykładowe wzory wniosku oraz dodatkowych oświadczeń zostały opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie z 1 stycznia 2018 roku określa, jakie dane powinny się w nim znaleźć. Dana gmina lub urząd miasta może ustalić dowolny wzór. Ważne jedynie, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, czyli:

 • dane wnioskodawcy: imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, dane kontaktowe
 • dane członków rodziny: imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców, miejsce zamieszkania. W tej części wniosku trzeba zaznaczyć, kogo dotyczą powyższe informacje: rodzica, małżonka (osoby, z którą jesteśmy w związku formalnym, ale która nie jest rodzicem), dziecka. Tutaj możemy zaznaczyć również pole ze stopniem niepełnosprawności oraz wpisać planowany termin ukończenia nauki (w przypadku dzieci powyżej 18 lat).

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny zaczęła obowiązywać w dwóch formach: tradycyjnej oraz elektronicznej. Z tego powodu powstał załącznik ZKDR-04, dotyczący wydania karty, którą możemy wyświetlać na ekranie telefonu po pobraniu dedykowanej aplikacji.Dokument należy wypełnić dla każdego członka rodziny, który będzie korzystał z takiej formy. Ważne, że rodzice mogą zapisać pod swoim numerem telefonu karty innych członków rodziny.

 • kto może złożyć wniosek

Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy jej pełnoletni członek.

 • gdzie i kiedy można złożyć wniosek

Nie ma z góry ustalonego terminu składania i rozpatrywania wniosków. O wydanie karty możemy wnioskować zawsze. Dokumenty powinniśmy zanieść do instytucji, która zajmuje się jej wydawaniem. Zazwyczaj jest to urząd miasta lub gminy.

 • opłaty za wydanie karty

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie. Kiedy będziemy potrzebować duplikatu, dodatkowe wyrobienie będzie kosztować 9,21 zł. W szczególnych wypadkach możemy być jednak zwolnieni z tej opłaty.

 • ile trzeba czekać na wydanie karty

Złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie i przekazany do weryfikacji. Musimy jednak poczekać na wyrobienie karty. Może to potrwać około 1 do 2 miesięcy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do Karty Dużej Rodziny

Wnioskując o założenie Karty Dużej Rodziny, będziemy musieli dodatkowo przedłożyć oryginały lub odpisy dokumentów:

rodzice:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • oświadczenia, że nie jest się pozbawionym władzy rodzicielskiej, ani ograniczonym w jej sprawowaniu przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (w stosunku do co najmniej trójki dzieci)

małżonkowie rodziców:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • aktu małżeństwa

dzieci do 18 roku życia:

 • aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość

dzieci powyżej 18 roku życia:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • oświadczenia o planowanym terminie zakończenia nauki w danej placówce

dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka:

 • postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

cudzoziemcy mieszkający w Polsce z zezwoleniem na pobyt stały:

 • dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Najnowsze wiadomości