Powrót

Jak obniżyć podatek dochodowy? Czy wiesz, co możesz odliczyć?

3.11.2016
Jak obniżyć podatek dochodowy? Czy wiesz, co możesz odliczyć?

Wbrew pozorom nie tylko przedsiębiorcy mogą szukać sposobów na obniżenie podatku dochodowego. Sprawdź, co możesz zrobić już dziś, żeby zaoszczędzić na podatku za 2016 rok.

Jeszcze przez zakończeniem roku podatkowego warto pomyśleć o możliwościach obniżenia PIT-u. Zwrot podatku, który otrzymasz wiosną lub wczesnym latem, może być miłym dodatkiem do domowego budżetu. Dla kogo przepisy przewidują możliwość obniżenia podatku dochodowego lub zaoszczędzenia na nim?

Jak zaoszczędzić na podatku? Dla patriotów lokalnych

Urząd skarbowy, w którym składa się PIT, powinien być właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli postępujesz zgodnie z przepisami i rozliczasz podatki w swoim mieście (nawet jeśli jesteś zameldowany w innej miejscowości), dowiedz się, czy nie należą ci się z tego powodu np. zniżki na komunikację miejską, tańsze bilety wstępu do muzeum albo teatru czy jeszcze inne bonusy. Wiele miast stosuje takie dodatkowe zachęty do płacenia podatków w miejscu, w którym mieszkamy i pracujemy.

Ważne: Nie musisz spełniać żadnych dodatkowych formalności, żeby złożyć PIT w mieście, w którym mieszkasz, nawet jeśli we wcześniejszych latach rozliczałeś się gdzie indziej.

Jak obniżyć podatek dochodowy? Dla korzystających z Internetu

Z ulgi internetowej można skorzystać pod warunkiem opłacania wystawionego na siebie rachunku za korzystanie z Internetu. Ulga przysługuje jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Mogą z niej skorzystać osoby, które odliczały ją po raz pierwszy, rozliczając PIT za 2015 rok, lub te, które nigdy wcześniej jej nie odliczały. Kwotę, którą wydaliśmy na Internet, odlicza się od dochodu, a maksymalna wysokość odliczenia wynosi 760 zł.

Ważne: Jeżeli twój rachunek obejmuje również na przykład telewizję kablową albo telefon stacjonarny, musi z niego wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

Jak dostać zwrot podatku? Dla tych, którzy mają rodzinę

Rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym przysługuje ulga na dzieci (w przypadku posiadania tylko jednego dziecka jest uzależniona od wysokości dochodu). Ci, którzy spełniają warunki uprawniające ich do ulgi, ale mają zbyt niskie dochody, by ją odliczyć, mogą wystąpić o zwrot niewykorzystanej ulgi.

Małżonkowie mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego, pod warunkiem że pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istniała między nimi przez ten czas wspólnota majątkowa. Możliwość skorzystania ze wspólnego opodatkowania jest uzależniona również od dodatkowych warunków, dotyczących rezydencji podatkowej, oświadczenia o łącznym opodatkowaniu i sposobu opodatkowania dochodów (w przypadku działalności gospodarczej).

Ważne: Wspólne rozliczenie będzie korzystne nie tylko wówczas, gdy jeden z małżonków osiąga dochody wyższe od progu podatkowego (85 528 zł), ale także wtedy, gdy jeden z małżonków miał dochody niższe od kwoty wolnej (3 091 zł) lub nie miał w ogóle dochodów.

ulga podatkowa 2016

Jak zmniejszyć podatek? Dla tych, którzy się dzielą

Odliczeniu od dochodu podlegają również darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Jeśli więc planujesz wspomóc jakąś organizację, warto zrobić to jeszcze przed końcem roku podatkowego i odliczyć podczas rozliczania PIT-u za 2016 rok. Przelew, który możesz udokumentować i odliczyć od podatku, będzie w tym wypadku lepszym rozwiązaniem niż wrzucenie pieniędzy do puszki podczas ulicznej kwesty.

Ulgi podatkowe przysługują również honorowym krwiodawcom. Warunkiem odliczenia krwiodawstwa od podatku jest nieodpłatne przekazanie krwi (czekolady i soki nie są traktowane jak zapłata). Ekwiwalent pieniężny, ustalony dla celów podatkowych, wynosi 130 zł za 1 litr krwi, a więc taką kwotę możesz odliczyć od dochodu za każdy oddany honorowo litr krwi.

Ważne: Podlegające odliczeniom darowizny na krwiodawstwo, działalność pożytku publicznego i kult religijny nie mogą przekroczyć łącznie 6% dochodu podatnika. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych mogą być odliczane nawet do 100% osiągniętego dochodu.

Jak zapłacić mniejszy podatek? Dla oszczędzających

Oszczędzasz na emeryturę? Możesz skorzystać na tym nie tylko w przyszłości, ale również już dzisiaj, dostając zwrot podatku dochodowego. Warunkiem jest oszczędzanie w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty na IKZE, dokonane w danym roku podatkowym, są odliczane od dochodu. Maksymalna wysokość odliczanej z tego tytułu kwoty w roku 2016 wynosi 4866 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE po zakończeniu oszczędzania podlega opodatkowaniu. Jeśli wypłacimy oszczędności po ukończeniu 65. roku życia, a na IKZE wpłacaliśmy co najmniej przez 5 lat, obowiązuje nas zryczałtowany podatek w wysokości 10% (zwrot środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego podlega opodatkowaniu PIT według skali podatkowej). Podatek, który odbierzemy teraz, będziemy więc musieli zapłacić, wycofując oszczędności po przejściu na emeryturę – będzie on jednak mniejszy. Przy obowiązujących stawkach podatkowych, jeśli jesteśmy w pierwszym progu i płacimy 18-procentowy podatek dochodowy, zyskamy różnicę ośmiu punktów procentowych podatku.

Ważne: Podatki to nie jedyny istotny aspekt. IKZE różnią się między sobą prowizjami, opłatami, a przede wszystkim sposobem inwestowania naszych oszczędności. Nie wszystkie gwarantują zysk. Zanim podejmiesz decyzję o wpłacie, poznaj warunki oszczędzania w danym IKZE i porównaj je z innymi sposobami oszczędzania na emeryturę.

Ulga podatkowa 2016 dla niepełnosprawnych

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna oraz opiekun, który utrzymuje chorego członka rodziny (nieosiągającego dochodów wyższych niż 9120 zł rocznie). Odpisać od dochodu można m.in. wydatki na opłacenie przewodnika lub utrzymanie psa asystującego dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością ruchową, wydatki na samochód, związane np. z koniecznymi wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne. Mogą to być również koszty związane z adaptacją mieszkania, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, pobytem w uzdrowiskach, opłaceniem tłumacza migowego.

Można również odliczyć od dochodu wydatki na leki dla osoby niepełnosprawnej. Odliczeniu podlegają wydatki przekraczające 100 zł w danym miesiącu, pod warunkiem udokumentowania ich dowodem zapłaty z nazwiskiem kupującego (np. fakturą) i pisemnym zaleceniem lekarza (kartą pacjenta, zaświadczeniem, receptą). Warto więc poprosić lekarza o taki dokument i zachowywać faktury za leki.

Ważne: Więcej informacji na temat rozliczenia podatków znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl. Zawsze sprawdzaj dokładnie, czy spełniasz wszystkie warunki do skorzystania z ulg. Pamiętaj, że nieznajomość prawa szkodzi.

Źródła:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/informacje-podstawowe

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny

https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze/liczba-ikze-w-2016-r/

https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze/indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego/

Najnowsze wiadomości