Powrót

Jak odliczyć Internet od podatku?

11.1.2019
Jak odliczyć Internet od podatku?

Zmiany w prawie ograniczyły możliwość otrzymania ulgi internetowej przy rozliczeniu za 2018 rok. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może odliczyć Internet od podatku. Jaki PIT należy wypełnić?

Ulga na Internet – komu przysługuje?

Ulga internetowa przysługuje osobom, które w danym roku podatkowym korzystały z:

 • Internetu domowego;
 • Internetu mobilnego w telefonie komórkowym, czy na innym urządzeniu przenośnym;
 • Internetu w pakiecie z innymi usługami, jeśli na rachunkach są wyszczególnione ceny za korzystanie z Internetu (odliczyć nie można jednak wydatków na modernizację, instalację, czy naprawę sieci);
 • Internetu w kafejkach internetowych.

By ubiegać się o ulgę, należy mieć zachowane dowody dokonywania opłat za powyższe usługi z widniejącym na nich imieniem i nazwiskiem podatnika chcącego otrzymać zwrot. Internet domowy, czy mobilny (także w pakiecie z innymi usługami) musi być również zarejestrowany na osobę składającą zeznanie podatkowe (np.: mąż nie może odliczyć rachunków za Internet zarejestrowany na żonę).

Ile razy można odliczyć Internet?

Internet można odliczyć od podatku jedynie dwa razy, wyłącznie w kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Rozliczając podatki w 2019 roku (wypełniając rozliczenie za rok 2018), możemy więc wystąpić o ulgę na Internet jedynie, jeśli do tej pory tego nie robiliśmy lub ubiegaliśmy się o zwrot po raz pierwszy

Jeśli w 2017 roku skorzystałeś z ulgi na Internet, a w 2018 zapomniałeś o uzupełnieniu rozliczenia pod tym kątem, w 2019 nie będziesz już mógł ubiegać się o ulgę, nawet jeśli do tej pory wykorzystałeś ją tylko raz.

Jeśli do tej pory jedno z małżonków odliczało wydatki internetowe w zeznaniu podatkowym i wykorzystało już przysługujące mu dwa lata ulgi, w kolejnym roku skorzystać z niej może drugie z małżonków pod warunkiem, że:

 • wcześniej nie korzystało z ulgi internetowej,
 • rachunki były wypisywane również na jej/jego nazwisko.

Ile wynosi maksymalna ulga na Internet?

Maksymalna suma, o której zwrot możemy się ubiegać, wynosi aktualnie 760 zł w skali roku. Jeśli rachunki za Internet w 2018 roku przekroczą ten poziom, nie uzyskamy pełnego zwrotu.

Jak odliczyć Internet od podatku – jaki formularz?

Otrzymanie ulgi za Internet możliwe jest dla osób składających roczne zaznanie podatkowe za pomocą formularzy:

 • PIT-28 (uzupełniany przez podatników, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu);
 • PIT-36 (wypełniany przez podatników, którzy rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej);
 • PIT-37 (składany przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej).

Do każdego z nich można pobrać dodatkowy PIT/O, który służy do wykazywania ulg podatkowych, w tym internetowej. Formularz może być wypełniany w formie papierowej (dokument można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów) lub elektronicznie.

Jak wypełnić PIT/O pod kątem ulgi internetowej?

Formularz powinien być wypełniany równocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym, ze względu na to, że niektóre z danych z załącznika PIT/O muszą być przeniesione do odpowiedniej rubryki PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Wypełnianie PIT/O rozpoczynamy od góry, gdzie musimy wpisać rok podatkowy i numery PESEL osób składających rozliczenie. Jeśli jest to rozliczenie wspólne małżonków, wypełniają oni obie rubryki. Jeśli każde z nich składa oddzielne zeznanie podatkowe, wpisują w wyznaczone miejsce tylko jeden, swój PESEL.

Dalej PIT/O podzielony jest na pięć sekcji. Jeśli rozliczamy go wyłącznie pod kątem ulgi internetowej, nie musimy uzupełniać wszystkich (można ominąć część C, D i E). Należy wypełnić jedynie:

 • A. DANE IDENTYFIKACYJNE

W tym miejscu należy wpisać swoje nazwisko, imię i datę urodzenia. Osoby żonate i zamężne podają tu nie tylko swoje dane, ale również dane małżonka, nawet jeśli rozliczają się indywidualnie.

 • B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)

To tu trzeba wykazać kwoty odliczeń od dochodu zgodnie z wystawionymi rachunkami. Roczne wydatki na internat należy zsumować i wpisać w oznaczonej rubryce (25. i 26. w przypadku małżonków). Zapisuje się dokładną sumę poniesionych kosztów (łącznie z groszami), chyba że uzyskana kwota przekracza maksymalną ulgę 760 zł. Wówczas w wyznaczonym miejscu trzeba wpisać po prostu maksymalną kwotę zwrotu.

Faktur i dowodów dokonywania opłat nie musimy załączać wraz z formularzem, należy je jednak przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Jeśli wykorzystuje się jakieś inne ulgi poza internetową, w podsumowaniu (miejsca 34. i 35.) należy wpisać łączną całkowitą wartość odliczenia od dochodu (przychodu), jaką chce się uzyskać. Liczby, które umieści się w rubrykach podsumowujących (34. i 35.) trzeba później przenieść do właściwego PIT-u (PIT/O dokładnie wskazuje konkretne miejsce w zależności, czy jest to PIT-28, PIT-36, czy PIT-37).

Najnowsze wiadomości