Powrót

Prolongata kredytu, wakacje kredytowe, karencja kredytu

8.8.2019
Prolongata kredytu, wakacje kredytowe, karencja kredytu

Życie z kredytem bywa ryzykowne. Nieprzewidziane okoliczności mogą sprawić, że comiesięczna rata staje się zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Jednak w takich sytuacjach banki oferują liczne narzędzia pomocowe. Czym jest prolongata kredytu? Na jakich zasadach można skorzystać z wakacji kredytowych i karencji? Wyjaśniamy sposób działania i oceniamy poszczególne rozwiązania.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Jak odroczyć kredyt
 2. Jak ubiegać się o prolongatę kredytu
 3. Ile kosztuje prolongata kredytu
 4. Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu

Odroczenie kredytu – jak to zrobić?

Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą terminowo regulować należności związanych z zaciągniętymi kredytem lub pożyczką, banki przewidują kilka rozwiązań. Są to zazwyczaj: prolongata, karencja kredytu lub wakacje kredytowe. Klient, który korzysta z tych narzędzi finansowych, zyskuje czas na odzyskanie płynności finansowej. Każde z nich pozwala na tymczasowe odroczenie raty kredytu. Zasada działania jest podobna, choć występują między nimi drobne różnice. Przyjrzyjmy się im po kolei.

- Prolongata kredytu

Prolongata kredytu to pojęcie najbardziej ogólne. Odnosi się do dwóch typów zmian w formie spłacania kredytu.

Prolongata jako wydłużenie okresu spłaty

W tej sytuacji liczba rat kredytu zostaje zwiększona, ale ich wysokość maleje. Płacimy co miesiąc mniejsze pieniądze, choć finalnie będziemy to robić przez dłuższy okres. To rozwiązanie korzystne dla osób, które przeszacowały swoje możliwości finansowe i wysokość comiesięcznej raty jest zbyt dużym obciążeniem ich domowego budżetu.

Prolongata jako zawieszenie raty

Zawieszenie raty kredytu oznacza, że na pewien czas możemy zrezygnować ze spłacania zobowiązań wobec banku. Przerwa ta oznacza jednak dodatkowe koszty. Wydłużony okres spłacania kredytu sprawi, że od pożyczonego kapitału narosną większe odsetki. Prolongaty w postaci zawieszenia raty możemy dokonać w dwóch formach: wakacji kredytowych i karencji kredytu.

prolongata kredytu

-  Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to odroczenie w całości spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytubądź pożyczki. Oznacza to, że po złożeniu wniosku do banku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, przez wyznaczony okres nie musimy spłacać ani złotówki.

W zależności od indywidualnych uwarunkowań i polityki finansowej banku, wakacje kredytowe mogą trwać od 1 do nawet 12 miesięcy. Większe szanse na ten typ prolongaty kredytu mają osoby, które regularnie spłacały dotychczasowe należności (co najmniej 12 rat) i dobrze umotywują prośbę o odroczenie. Od decyzji banku zależy również, jak często możemy ubiegać się o wakacje kredytowe. Czasami mamy do tego prawo raz do roku, ale w większości wypadków taka możliwość istnieje tylko raz w ciągu całego okresu spłacania długu. Decydująca jest zazwyczaj forma zaciągniętego kredytu. W przypadku rozciągniętych na lata kredytów hipotecznych możemy spodziewać się więcej możliwości ubiegania się o wakacje kredytowe. Dla krótkookresowych pożyczek gotówkowych opcja ta może być w ogóle niedostępna.

-  Karencja kredytu

również polega na odroczeniu spłaty raty kredytu, ale tylko w częścikapitałowej. Oznacza to, że co miesiąc nadal zobowiązani jesteśmy płacić odsetki. Zawieszamy tylko spłatę części właściwej kredytu – środków, które pożyczyliśmy do bezpośredniego użytku.

Zasady obowiązujące przy obsłudze karencji kredytu i wakacji kredytowych są podobne.Trzeba jednak zaznaczyć, że uzyskanie karencji powinno być w większości banków prostsze niż otrzymanie zgody na wakacje kredytowe. W tym wypadku bank wyraża zgodę na odroczenie tylko części raty, a więc decyzja taka jest objęta mniejszym ryzykiem.

Karencja kredytu nie zawsze jest opłacalnym rozwiązaniem. Faktycznie przynosi ona ulgę kredytobiorcy w dwóch sytuacjach:

 • po przekroczeniu połowy okresu kredytowania – na początku okresu spłacania kredytu lwią część każdej raty stanowią odsetki. Dopiero kiedy spłacimy odpowiednią część odsetek, karencja staje się opłacalna. Im bliżej końca spłaty kredytu, tym część kapitałowa w comiesięcznej racie jest większa;

w sytuacji, gdy spłacamy kredyt z ratami malejącymi – sposób rozłożenia rat kredytu sprawia, że rozliczenie odsetek następuje wcześniej.

Kiedy możemy ubiegać się o prolongatę kredytu?

Każda prolongata kredytu powinna wynikać z zaistniałej sytuacji kryzysowej. Warto pamiętać, że możliwość odroczenia bądź restrukturyzacji kredytu zależy tylko iwyłącznie od banku. Nie jest to opcja dla każdego klienta i nie każdy bank mają w swojej ofercie. Sytuacje, w których najczęściej możemy ubiegać się o wakacje kredytowe to:

 • nagłe problemy z płynnością finansową – np. w wyniku utraty pracy,
 • trudna sytuacja zdrowotna,
 • pojawienie się dziecka,
 • konieczność większych zakupów.

Prolongata kredytu – ile to kosztuje?

Jasne wydają się korzyści, jakie kredytobiorca może osiągnąć z prolongaty kredytu. Po okresie przerwy przychodzi jednak czas na to, by spłacić zaległe raty. Dodatkowe koszty, które poniesiemy, obejmować mogą:

 • odsetki za wydłużony okres spłaty kredytu,
 • opłatę za udzielenie prolongaty kredytu, którą może naliczyć bank.

Nowa cena kredytu będzie pośrednio zależna od formy, w jakiej spłacimy resztę należności:

 • raty w tej samej wysokości  – wydłużony okres spłaty;
 • ten sam okres spłaty – raty odpowiednio wyższe;
 • dodatkowa rata na koniec okresu spłaty – jednorazowo opłacamy zaległości.

Decydując się na wybór jednej z opcji spłaty odroczonego kredytu, warto przemyśleć, czy nie będzie się to wiązać z obciążeniami, które znowu przekroczą możliwości naszego budżetu.

Odroczenie kredytu – wady i zalety

Jako zalety prolongaty kredytu należy wskazać:

 • przywrócenie płynności finansowej,
 • zabezpieczenie na czas przejściowych trudności życiowych.

Lista wad wakacji kredytowych jest dłuższa:

 • konieczność poniesienia dodatkowych kosztów,
 • trudność w uzyskaniu prolongaty – wysokie wymagania banków,
 • możliwe większe obciążenie budżetu domowego po zakończeniu okresu wakacji kredytowych,
 • wydłużony czas spłacania kredytu.

Warto pamiętać, że niektóre z wad prolongaty kredytu można traktować po prostu jako koszt pomocy, której bank udziela w sytuacji kryzysowej. Wydłużenie okresu spłaty długu może być niekomfortowe i ogranicza nasze pole manewru, jeśli chodzi o inne działania finansowe. Jednak jeśli prolongata pozwoli nam uniknąć zaległości wobec banku i wyjść na prostą, to jej wybór może być najrozsądniejszym rozwiązaniem.

Najnowsze wiadomości