Powrót

Zgubienie karty płatniczej – co robić?

9.8.2019
Zgubienie karty płatniczej – co robić?

Zgubiłeś kartę płatniczą? Masz obawy, że doszło do kradzieży lub ktoś, kto odnajdzie twoją debetówkę lub kredytówkę może próbować jej użyć? Dowiedz się, co powinieneś zrobić. Jak i gdzie zablokować kartę? Czy prawo chroni właścicieli kart przed finansowymi konsekwencjami kradzieży?

Zgubienie lub kradzież karty – jak postępować?

W przypadku zgubienia karty płatniczej powiedzenie „czas to pieniądz” jest niebywale trafne. Im szybciej zareagujemy na utratę debetówki, czy kredytówki, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy duże pieniądze.Zgubioną kartę płatniczą można:

 • zastrzec – pracownik banku blokuje kartę, przez co nie ma już możliwości dokonywania nią żadnych transakcji. Jest to równoznaczne z unieważnieniem i wiąże się z koniecznością wyrobienia nowej karty oraz poczekaniem na jej wydanie (do 14 dni). Niektóre banki pobierają opłaty za duplikaty, inne wydają je za darmo. Zastrzeżenie karty jest trwałe i nie można go cofnąć, więc przed zgłoszeniem warto upewnić się, czy na pewno zginęła. Co ciekawe, takiej blokady może dokonać nie tylko sam właściciel karty, ale również przypadkowy znalazca. Musi on zgłosić znalezienie karty i podać danemu bankowi swoje dane w celach weryfikacyjnych;
 • czasowo zablokować – uniemożliwia to zarówno płatności w sklepach (stacjonarnych i internetowych), wypłaty z bankomatów, dodanie karty do portfela internetowego, jak i dokonywanie jakichkolwiek zmian numeru PIN, czy limitów na karcie. Z racji tego, że czasowa blokada jest odwracalna, stanowi idealną opcję dla osób, które w danym momencie nie są pewne, czy karta naprawdę została zgubiona, czy może po prostu została gdzieś przełożona lub pozostawiona w domu. Ponadto z blokady można korzystać nie tylko, gdy karta się zapodzieje, ale także, kiedy może być zagrożona kradzieżą (np. gdy zostawiamy ją z innymi rzeczami w szafce na basenie, czy siłowni). Usługa nie jest jednak dostępna we wszystkich bankach. Te, które ją umożliwiają, mogą pobierać z tego tytułu dodatkowe opłaty. Czas, na jaki karta zostanie zablokowana, zależy od użytkownika. Należy jednak pamiętać, że jeśli kredytówka czy debetówka się nie znajdzie, trzeba dokonać zastrzeżenia.
Zgubiona karta płatnicza – zastrzec, czy zablokować?

Jak zastrzec i zablokować kartę?

Zastrzeżenia i czasowej blokady można dokonać poprzez bank, który wydał kartę:

 • zgłaszając utratę w placówce,
 • dzwoniąc na infolinię,
 • za pomocą bankowości elektronicznej.

Warto pamiętać, że nie każdy bank umożliwia samodzielne zablokowanie poprzez panel użytkownika na stronie internetowej. W niektórych przypadkach konieczne jest udanie się do oddziału lub zadzwonienie na infolinię. Jest to nieco problematyczne nie tylko ze względu na wygodę. Przede wszystkim zajmuje więcej czasu, który w przypadku kradzieży karty jest kluczowy. Możliwość samodzielnego zastrzeżenia czy blokowania kart przydaje się także, gdy trzeba dokonać natychmiastowego zastrzeżenia karty w weekend lub święto, gdy oddziały nie pracują, dlatego warto dokładnie sprawdzać możliwości, jakie daje nam bank i regulaminy usług.

 • Zastrzeżenie karty poprzez infolinię Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich otworzył specjalną infolinię, która umożliwia natychmiastowe zablokowanie każdej karty. Zadzwoń nanumer:(+48) 828 828 828. Jest on uniwersalny (dla klientów ok. 25 banków w Polsce i instytucji kredytowych) i działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Ponadto usługa zastrzegania kart poprzez infolinię jest darmowa (płacimy wyłącznie za połączenie telefoniczne). Można z niej korzystać, także przebywając za granicą.

Zastrzeżenie karty przez infolinię Związku Banków Polskich

Ochrona prawna posiadacza karty – kto odpowiada za straty poniesione w wyniku kradzieży?

Noszenie przy sobie karty płatniczej jest znacznie bezpieczniejsze niż trzymanie w portfelu zapasu gotówki. Mimo to zgubienie lub kradzież karty płatniczej może spowodować uszczuplenie naszego konta. Konsekwencje są jednak znacznie mniejsze, niż mogłoby się wydawać. Prawo unijne ogranicza odpowiedzialność właściciela karty za nieautoryzowane transakcje (np. w wypadku, gdy złodziej dokona licznych transakcji zbliżeniowych). Może on być obciążony wyłącznie na kwotę 150 euro (w przeliczeniu na złotówki wg kursu NBP). Jeśli suma pobrana za pomocą zgubionej lub skradzionej karty będzie wyższa, nadwyżka zostanie zwrócona przez bank.Warto wiedzieć też, że 20 grudnia 2018 wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające odpowiedzialność właściciela karty za transakcje nieautoryzowane. Są one jeszcze korzystniejsze, gdyż zmniejszają kwotę, jaką bank będzie mógł obciążyć klienta, któremu ukradziono kartę i wykonano za jej pomocą płatności ze 150 do zaledwie 50 euro. Oczywiście odpowiedzialność ta dotyczy tylko kart, które nie zostały zastrzeżone. Jeśli zostaniemy okradnięci po zgłoszeniu utraty karty w banku (i jej zastrzeżeniu), to właśnie bank poniesie całą odpowiedzialność za utraconą kwotę.Ponadto wchodzące w życie przepisy zakładają, że banki będą zobowiązane do szybszego rozpatrywania reklamacji w takich przypadkach. Obecne terminy zostaną skrócone o połowę, czyli:

 • do 15 dni roboczych dla usług płatniczych (z możliwością wydłużenia do 35 dni),

do 30 dni kalendarzowych dla pozostałych usług (z możliwością wydłużenia do 60 dni).

Ubezpieczenie na wypadek utraty karty

Ubezpieczenie karty płatniczej to dodatkowa usługa, którą oferuje wiele banków. Jej koszt jest bardzo różny – od bezpłatnej, po ceny od ok. 1,50 do 12 zł za miesiąc. W zależności od oferty wykupienie ubezpieczenia może gwarantować:

 • pełny zwrot utraconych w wyniku kradzieży funduszy w tym sumę do 150 euro (a po 20.12.2018 do 50 euro), za którą bank ustawowo nie ponosi odpowiedzialności;
 • zwrot kosztów wydania nowych dokumentów i nowej karty;
 • zwrot kosztów zakupu nowego portfela w zamian za utracony.

Dodatkowo w ubezpieczeniu karty może być powiązane także z:

 • ubezpieczeniem zakupu, które chroni przed kradzieżą i nieumyślnym zniszczeniem towaru, za który zapłaciliśmy daną kartą;
 • gwarancją najniższej ceny, dzięki której ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną zakupionego przez nas towaru, a najniższą ceną produktu tej samej marki i modelu dostępną u innych sprzedawców. Przy czym trzeba oczywiście udowodnić różnicę w cenach;
 • ubezpieczeniem OC i podróżnym.

Najnowsze wiadomości