Powrót

Związek Firm Pożyczkowych – czym jest i jak działa

22.3.2017
Związek Firm Pożyczkowych – czym jest i jak działa

Na rynku funkcjonuje mnóstwo firm pożyczkowych. Którą wybrać w sytuacji, gdy każda z nich zapewnia o swojej uczciwości i korzystnych warunkach, jakie oferuje? Czy należy wierzyć reklamom? A może kierować się opiniami na forach? Niestety reklamy są z definicji mało obiektywne, a posty forumowiczów często bywają sprzeczne lub niejasne. Na szczęście istnieje prostsza metoda na poświadczenie uczciwości pożyczkodawcy – wystarczy sprawdzić, czy jest on członkiem Związku Firm Pożyczkowych.

Geneza Związku Firm Pożyczkowych


Aby zrozumieć, skąd wziął się ZFP, warto zapoznać się z sytuacją na rynku pożyczkowym przed jego powstaniem w roku 2013. W tamtym czasie branża pożyczkowa przechodziła etap szybkiego rozwoju, lecz nie cieszyła się dobrą opinią. Oferty pożyczek pozabankowych można było znaleźć na każdym słupie ogłoszeniowym. Z drugiej strony media bez przerwy informowały o kolejnych osobach, którym pożyczki pozabankowe nie tylko nie pomogły w kłopotach finansowych, ale wręcz wpędziły je w jeszcze większe długi. Obok instytucji postępujących w ten sposób istniały jednak firmy uczciwe i wdrażające jak najwyższe standardy obsługi klienta. Niestety wizerunek tych pierwszych kładł się cieniem na opinię o rzetelnych pożyczkodawcach.W lipcu 2013 roku liderzy rynku chwilówek stworzyli Związek Firm Pożyczkowych. Celem tej inicjatywy była zmiana obrazu pożyczek pozabankowych oraz promocja najwyższych standardów biznesowych i etycznych w tej branży. Wkrótce do Związku zaczęły dołączać kolejne firmy. Tym sposobem rzetelni pożyczkodawcy oddzielili się od nieetycznych parabanków.

Związek Firm Pożyczkowych – tylko dla najlepszych


Dziś Związek Firm Pożyczkowych liczy około 40 członków. Wszystkie firmy członkowskie musiały przejść rygorystyczny proces kwalifikacyjny. Samo spełnianie przepisów i norm prawnych to za mało, aby być przyjętym do elitarnej organizacji. Warunkiem dostania się do ZFP jest spełnianie bardzo wysokich standardów, które są szczegółowo badane podczas kilkustopniowej weryfikacji. Ocenie poddawane są między innymi praktyki biznesowe w firmie, wzory umów, liczba reklamacji oraz opinia o firmie w środkach masowego przekazu. Dla przykładu: liczba reklamacji w firmie członkowskiej nie może być większa niż 0,5% wszystkich zawartych umów w ubiegłym roku kalendarzowym. Firma członkowska nie może być też karana przez UOKiK za istotne naruszenia praw konsumenta. Pod uwagę brane są także opinie na temat firmy publikowane na forach. Nie mogą tam znajdować się żadne zarzuty dotyczące oferty firmy aspirującej do członkostwa w ZFP. Członkiem Związku Firm Pożyczkowych nie może stać się żadna firma, która znajduje się w konflikcie z prawem. Wobec pożyczkodawcy będącym członkiem ZFP nie może toczyć się w chwili przyjęcia ani w przeszłości żadne postępowanie w prokuraturze. W zarządzie, radzie nadzorczej lub kluczowym kierownictwie takiej spółki nie może być też osób karanych.Jak widać, firma pożyczkowa należąca do ZFP musi mieć nieposzlakowaną opinię. Nie ma mowy, aby członkami tej organizacji stali się pożyczkodawcy, których uczciwość stoi pod znakiem zapytania. Co to oznacza dla nas, konsumentów? Przede wszystkim mamy możliwość prostego zweryfikowania, czy firma, w której chcemy wziąć pożyczkę, jest godna zaufania. Wystarczy sprawdzić, czy jest ona członkiem Związku Firm Pożyczkowych.

Związek Firm Pożyczkowych – jak działa?


Obecnie ZFP prowadzi aktywną działalność w kilku obszarach. Jednym z celów Związku są działania mające na celu edukację potencjalnych klientów firm pożyczkowych i budowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z ich usług. Związek reprezentuje też branżę pożyczkową w debacie publicznej, także w kwestii wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych. Na stronę Związku Firm Pożyczkowych powinna regularnie zaglądać każda osoba zainteresowana pożyczkami. Znajdzie tam bowiem sporo ciekawych informacji. Przede wszystkim serwis publikuje nowości z branży pożyczkowej oraz raporty dotyczące usług finansowych. Obecnie ZFP ma kilka ciekawych projektów w fazie realizacji. Należy do nich branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, księga dobrych praktyk oraz praktyk niedozwolonych. Związek prowadzi też we współpracy z mediami liczne akcje edukacyjne adresowane do konsumentów.

Najnowsze wiadomości