Powrót

Pożyczki prywatne – szczególny rodzaj pożyczek pozabankowych

1.8.2016
Pożyczki prywatne – szczególny rodzaj pożyczek pozabankowych

Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ofert pożyczkowych od osób prywatnych. Taka forma wydaje się na pierwszy rzut oka ciekawą alternatywą dla propozycji firm pożyczkowych. Czy jednak naprawdę nią jest? Wprawdzie oba rodzaje transakcji stanowią formę pożyczek pozabankowych, jednak występują między nimi zasadnicze różnice. W przypadku firmy pożyczkowej mamy do czynienia z bardzo przejrzystymi zasadami. Z kolei pożyczka u osoby prywatnej może budzić słuszne obawy i jest obarczona ryzykiem.

Co grozi osobie biorącej pożyczkę prywatną?

Umowa dotycząca pożyczki prywatnej jest zawierana pomiędzy dwiema osobami prywatnymi, a nie pomiędzy osobą fizyczną a firmą. Co z tego wynika? Jeśli pożyczkodawca narazi nas na straty bądź zachowa się nieuczciwie, nie możemy odwołać się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Osoba poszkodowana może jedynie wnieść sprawę do sądu. W większości przypadków tego typu procesy nie są jednak procesami karnymi, lecz cywilnymi.

Zgodnie z literą prawa każda pożyczka przekraczająca kwotę 500 zł powinna być potwierdzona na piśmie. Taki dokument powinien być zrozumiały dla obu stron. Największym zagrożeniem dla pożyczkobiorców sięgających po pożyczki prywatne jest niedokładne czytanie umowy lub dopuszczenie do sytuacji, gdy podpisujemy dokument odczytany nam przez kogoś innego. Może zdarzyć się wówczas sytuacja, że odczytująca go osoba pominie wybrane jej elementy. Dlatego podstawową rzeczą jest staranne i gruntowne zapoznanie się z umową. Musi zawierać ona wszystkie warunki zaciągnięcia zobowiązania. Oczywiście najważniejszy jest zapis o kwocie udostępnionych środków, terminie wydania pieniędzy, oprocentowaniu, dodatkowych opłatach, zabezpieczeniach oraz terminie zwrotu.

Niestety trzeba też liczyć się z tym, że osoba udzielająca pożyczki prywatnej może okazać się przestępcą żerującym na trudnej sytuacji pożyczkobiorcy. Istnieje możliwość, że prywatny pożyczkodawca narazi nas na ogromne koszty i straty mienia. Co gorsza zdarza się, że osoby prowadzące tego typu działalność stosują przemoc fizyczną wobec osób, którym udzieliły pożyczki. Jest to ogromne ryzyko nie tylko dla osoby zaciągającej takie zobowiązanie, ale też dla jej rodziny. Problem polega na tym, że nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, czy wybrany pożyczkodawca będzie działał zgodnie z prawem czy nie. Pierwsze kontakty w sprawie pożyczki prywatnej oraz samo podpisanie umowy przebiega przeważnie w bardzo miłej atmosferze. Problemy zaczynają się dużo później, podczas spłaty długu.

Pożyczki prywatne pod zastaw

Jeśli decydujesz się na pożyczkę prywatną pod zastaw jakiegoś przedmiotu, wszystkie jego parametry oraz wartość muszą znaleźć się w umowie. Fakt przekazania zastawu oraz informacja o tym, że ewentualne koszty przechowywania ponosi pożyczkodawca, także powinny być odnotowane w dokumencie. Zastawem może być także nieruchomość.

Jeśli podpisujesz umowę dotyczącą pożyczki pod zastaw, zwróć szczególną uwagę na jej treść. Istnieje ryzyko, że zamiast umowy dotyczącej pożyczki podpiszesz tak naprawdę umowę dotyczącą sprzedaży lub przewłaszczenia zastawu. Przewłaszczenie polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności na wierzyciela do momentu spłaty zobowiązania. W dokumencie może też znaleźć się wzmianka, że pożyczkobiorca zgadza się na zastosowanie artykułu 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Ten pozornie niewinny wpis może kosztować cię ogromne kłopoty. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy pożyczasz pieniądze pod zastaw mieszkania.

pożyczki prywatne

Pożyczka prywatna – pieniądze do ręki czy na konto?

Jeśli masz do wyboru pożyczkę w formie gotówki lub przelewu, lepiej wybierz tę drugą możliwość. Tym sposobem będziesz mieć dowód na to, jaką kwotę przelał ci pożyczkodawca. Będziesz też mógł udowodnić, kiedy dokładnie i w jakiej kwocie został dokonany przez ciebie zwrot. Jeśli jednak wolisz otrzymać gotówkę, zawsze pamiętaj, aby kwitować przekazanie każdej kwoty.

Dlaczego przelew jest bezpieczniejszą formą przekazania pieniędzy? Pokwitowanie może zginąć lub ulec zniszczeniu. Istnieje też możliwość przypadkowego lub celowego wpisania na dokumencie błędnych danych. Przelew bankowy będzie zawsze stanowił niezbity dowód na wysokość przekazanej kwoty oraz datę przelewu pieniędzy. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy trafimy na nieuczciwego pożyczkodawcę.

Pamiętaj, że w umowie musi znaleźć się informacja o formie przekazania pieniędzy. W przypadku przelewu konieczne jest także wpisanie w niej numerów kont. W ten sposób uniemożliwisz osobie pożyczającej pieniądze próbę oszustwa polegającą na stwierdzeniu, jakoby pieniądze nie zostały przelane, ponieważ podałeś błędny numer.

Pożyczki prywatne a pożyczki pozabankowe oferowane przez firmę

Pożyczkodawcy prywatni często kuszą dobrymi warunkami oraz prostymi zasadami. Niestety, wybierając taką formę pożyczki, poprawności całej procedury musimy dopilnować sami. Warto się zastanowić, czy na pewno oferowane nam warunki są korzystniejsze niż w profesjonalnej firmie pożyczkowej. Najlepiej samodzielnie policz i porównaj obie oferty. Wiele firm pożyczkowych udostępnia swoim nowym klientom możliwość skorzystania z różnorodnych, ciekawych ofert, jak na przykład wzięcie pierwszej pożyczki za darmo. Prywatny pożyczkodawca nie będzie miał możliwości zaoferowania tego typu promocji.

Innym problemem związanym z pożyczkami prywatnymi są podatki. W przypadku wzięcia pożyczki od firmy nie musisz płacić podatku. Natomiast pożyczki udzielane przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w zależności od kwot mogą podlegać opodatkowaniu. Ciężar wniesienia opłaty do urzędu skarbowego spoczywa zawsze na biorącym pożyczkę. Warto wiedzieć, że jeśli w przypadku kontroli skarbowej pożyczkobiorca przyzna się do faktu wzięcia pożyczki, której nie zgłosił, wówczas będzie musiał zapłacić 20% jej wartości.

Dobre firmy oferujące pożyczki pozabankowe są zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych. Aby dołączyć do tego zrzeszenia, firma musi spełniać bardzo wysokie standardy biznesowe i etyczne. Są one dokładnie weryfikowane w trakcie kilkustopniowego procesu. Przynależność do Związku Firm Pożyczkowych stanowi gwarancję wysokiego poziomu usług świadczonych przez firmę. Nie istnieje na razie analogiczna instytucja zrzeszająca pożyczkodawców prywatnych. Dlatego korzystanie z ich usług zawsze będzie obarczone pewną dozą ryzyka. W przypadku skorzystania z usług sprawdzonych firm pożyczkowych nie musimy obawiać się sytuacji takich jak nieprawidłowo skonstruowana umowa, ryzyko niespodziewanej utraty nieruchomości lub innego zastawu. Czas spłaty pożyczki oraz jej koszt można w jasny sposób ustalić dzięki dostępnemu na stronie firmy pożyczkowej kalkulatorowi.

Najnowsze wiadomości