Powrót

Zasiłek rodzinny 2019 – ile wynosi i jak go uzyskać

20.3.2019
Zasiłek rodzinny 2019 – ile wynosi i jak go uzyskać

Dowiedz się, jakie kryteria obowiązują podczas przyznawania zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020 oraz ile możesz zyskać. Sprawdź, jak wypełnić wniosek, kiedy i gdzie go złożyć oraz jakie dodatkowe dokumenty będą potrzebne.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe

Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest spełnianie kryterium dochodowego. Jego wysokość jest weryfikowana co 3 lata. W 2019 roku nie zmienia się i jak w latach ubiegłych wynosi:

 • 674 zł miesięcznie na osobę;
 • 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym;

Jeśli nieznacznie przekraczamy kryterium, nie oznacza to jeszcze, że nie dostaniemy żadnych pieniędzy. Od początku 2016 roku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli nasze dochody przewyższają ustaloną kwotę np. o 50 zł, właśnie tyle zostanie nam odjęte od zasiłku. Jest tylko jeden warunek: pomnożona przez członków naszej rodziny kwota przekraczająca próg, nie może być wyższa niż suma pozyskiwanych przez nas zasiłków rodzinnych i dodatków. Nie zostanie też wypłacone świadczenie, które wyniesie mniej niż 20 zł.Istnieją również ograniczenia wiekowe, które dotyczą dzieci. Świadczenie można uzyskać do ukończenia przez nie 18 roku życia. Kiedy podejmuje ono dalszą naukę lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, granica ta przesuwa się do 24 roku życia. Zasiłek mogą otrzymać:

 • rodzice;
 • jedno z rodziców;
 • opiekun prawny lub faktyczny dziecka;
 • pełnoletnia osoba ucząca się, która nie może pozostać na utrzymaniu rodziców ze względu na ich śmierć lub w związku z sądowym ustaleniem alimentów z ich strony.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny

Oprócz niespełniania kryterium dochodowego istnieje jeszcze szereg powodów, dla których nie zostanie nam przyznany zasiłek. Nie otrzymamy go, kiedy:

 • nasze dziecko weźmie ślub;
 • dziecko przebywa w instytucji, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie;
 • dziecko jest w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się pobiera zasiłek na swoje dziecko;
 • samotnie wychowujemy dziecko i nie zostały nam zasądzone alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:- jedno lub oboje rodziców nie żyją;
 • - ojciec jest nieznany;
 • - powództwo o alimenty zostało oddalone;
 • - tylko jedno z rodziców jest zobowiązane przez sąd do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka;
 • - dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • - przysługuje nam zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy kraju stanowią inaczej).

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego

Kiedy uzyskujemy przychody, które są opodatkowane według zasad ogólnych, podczas obliczania dochodu na jednego członka rodziny pod uwagę powinniśmy brać kwotę, która nie zawiera kosztów uzyskania przychodu, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Liczy się suma wszystkich dochodów w rodzinie, którą potem podzielimy przez liczbę miesięcy i jej członków.

Ile wynosi zasiłek rodzinny i dodatki 2019

Każda rodzina, która spełnia powyższe warunki, może otrzymać zasiłek rodzinny w wysokości:

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do 5 lat;
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko od 5 do 18 lat;
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko od 18 do 24 lat, jeśli kontynuuje naukę lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pamiętajmy, że zasiłek rodzinny jest zwolniony z podatku dochodowego. Jeśli będziemy spełniać odpowiednie warunki, możemy zyskać więcej dzięki dodatkom. Obejmują one m.in. 1000 zł tzw. becikowego, dofinansowanie dla osób samotnie wychowujących dzieci lub pieniądze dla ucznia na początek roku szkolnego. Ile konkretnie możemy otrzymać z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego infografika

Jak wypełnić, gdzie i kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Do uzyskania zasiłku rodzinnego potrzebne jest wypełnienie i złożenie wniosku. Najlepiej pobrać go ze strony ministerstwa. Wypełniony wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Często weryfikacją zajmują się także ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centra rodziny. Do wniosku trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie o dochodzie rodziny. O szczegółowy wykaz koniecznych dokumentów najlepiej dopytać w miejscu, w którym składamy wniosek.Jeżeli wniosek zostanie źle wypełniony, dostaniemy pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. Prawo do zasiłku przysługuje nam od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku do końca danego okresu zasiłkowego. Źródła:Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

Najnowsze wiadomości